Medlemskab

Foreningen Af Yngre Oftalmologer repræsenterer yngre læger tilknyttet det oftalmologiske speciale i Danmark og har til formål er at virke til gavn for uddannelsen af yngre oftalmologer samt at varetage disses interesser overfor relevante myndigheder og instanser.

Alle yngre læger under udddannelse i oftalmologi er berettiget medlemskab i FAYO. Du bedes sende en mail til fayomail@gmail.com hvis du ønsker medlemskab.

E-mailen skal indeholde
Navn
Privatadresse
Telefonnummer
Email-adresse du ønsker FAYO skal benytte ved fremtidig korrespondance

E-mailen skal desuden indeholde en beskrivelse af din tilknytning til specialet – dvs. stilling og ansættelsessted.

Kontingentet er kr. 800,- p.a. for det 1. år og herefter kr. 700,- p.a. for de følgende år.

FAYOs vedtægter kan læses her