Foreningen af Yngre Oftalmologer

Fællesskab. Undervisning. Organisation. Politik. Siden 1981.

Årsmødet
Årsmødet

Mød dine kollegaer på tværs af landet til en fantastisk klinisk relevant undervisning

Legater
Legater

Vi uddeler hvert år legater til efteruddannelse til vores medlemmer

Uddannelsespris
FAYO Prisen

Prisen for bedste klinik for uddannelse af kommende speciallæger i oftalmologi


Event kalender
Eventkalender

Få et overblik over kommende events, webinarer og konferencer i øjenfaget

Internationalt
Internationalt

Information om europæisk specialist eksamen (EBO) og konferencer i udlandet

Online ressourcer
Online ressourcer

Vi har lavet en samling af online-ressourcer til dig i uddannelses-stilling

Verdens ældste yngre øjenlæge-forening

Før FAYO

Danmark var i 1980erne præget af arbejdsløshed blandt de yngre læger. Arbejdet var tungt, uddannelsen ringe, utilfredsheden stor. Mange yngre læger rejste til udlandet i frustration over dårlig uddannelse og ringe fremtidsudsigter.

FAYO blev stiftet

Foreningen af Yngre Øjenlæger (FAYO) blev etableret i år 1981 på Munkebjerg i Vejle. Vi er således verdens ældste yngre øjenlægeforening, og er fortsat den eneste yngre øjenlægeforening i Skandinavien. Ambitionen var og er fortsat at varetage de yngre øjenlæges interesse i at skabe et godt uddannelses og arbejdsmiljø. 

I dag

I dag udgør FAYOs medlemmer omkring 1/3 af den samlede øjenlægestand i Danmark. Vi sidder med i komitéer i videreuddannelsesudvalg i regionerne og i nationale og internationale organisationer. Årsmødet er vores populære hovedarrangement. 

Bestyrelsen

Anna Stage Vergmann

Forperson

Afrouz Ahmadzadeh

Kasserer

Yousif Subhi

Afgående forperson

Kristoffer Bødkergaard Poulsen

Mødeansvarlig

Morten Jørgensen

Industriansvarlig